Tin tức

Sự kiện

CÂN NHƠN HÒA KHEN THƯỞNG ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN, CHẾ TẠO, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRONG NĂM 2019-2020

01/02/2021 13:46:00

CÂN NHƠN HÒA KHEN THƯỞNG ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN, CHẾ TẠO,

CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRONG NĂM 2019-2020

 

 

                   Nhằm tôn vinh các cán bộ công nhân viên đã có những đóng góp sáng kiến trong lao động sản xuất, cải tiến máy móc, thiết bị góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, những giải pháp được áp dụng mang lại lợi ích thiết thực, với mục đích sử dụng hợp lý về sức lao động, công cụ lao động...

 

Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa đã tổ chức buổi họp mặt khen thưởng và tuyên dương các cá nhân đã có những sáng kiến và cải tiến góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

 

                 Đánh giá cao sự thể hiện năng lực sáng tạo của công nhân viên, trên cơ sở chọn lọc ra những sáng kiến tiêu biểu, Cân Nhơn Hòa đã quyết định công nhận và khen thưởng 8 cá nhân với đề tài thiết kế, chế tạo mới: Máy ép bán tự động cụm cốt bánh răng cân 1, 2, 5 kg được xếp hạng là đề tài Thiết kế, chế tạo mới loại A - Quy mô nhỏ.

 

                 Sáng kiến, chế tạo này được ghi nhận là đề tài điển hình cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao trong năm 2019-2020.

 

                 Số tiền thưởng 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu động) được trích ra từ quỹ khen thưởng của công ty dành cho 8 cá nhân, nhằm quan tâm động viên và góp phần nuôi dưỡng tinh thần của người lao động:

 

 

 • Chủ đề tài: Ông Nguyễn Thọ Lộc                 Phó Giám đốc
 • Ý tưởng: Ông Lê Văn Thịnh                         Giám Đốc


  Phối hợp:

 • Ông Lê Duy Lập                                            Tổ trưởng tổ Sửa chữa cơ
 • Ông Phạm Ngọc Tần                                    Tổ phó tổ Sửa chữa cơ
 • Ông Nguyễn Nguyên Thùy Linh                   Công nhân tổ Sửa chữa cơ
 • Ông Vũ Quang Bình                                     Công nhân tổ Sửa chữa cơ
 • Ông Trần Chúng Triển                                  Công nhân tổ Sửa chữa cơ
 • Ông Trần Ngọc Thịnh                                   Công nhân tổ Sửa chữa cơ 

Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa -514-516-518 QL 13, P.HBP, TP.TĐ, TP.HCM- ĐT:84-28.37269964 - GCNĐKDN:0301473105 do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/09/1998
 • Số lượt đang truy cập: 2

 • Tổng số lượt truy cập: 2015812 lượt