Hỏi đáp

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT CÂN NHƠN HÒA THẬT? 123

- Tất cả sản phẩm Cân Nhơn Hòa xuất xưởng đều đã được cấp Quyết định Phê duyệt mẫu của Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ).

- Tất cả Cân Nhơn Hòa lưu hành trên thị trường đều được dán Tem Kiểm định và niêm chì theo đúng quy định của Luật đo lường.

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 500 g đến 100 kg

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân Nhơn Hòa từ 120 kg đến 150 kg


 

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 4 kg đến 12 kg


 

• Đặc điểm bên ngoài các loại Cân treo Nhơn Hòa từ 15 kg đến 200 kg


Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa - ĐT:84-28.37269964 - GCNĐKDN:0301473105 do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/09/1998
  • Số lượt đang truy cập: 2

  • Tổng số lượt truy cập: 1270710 lượt