KHÓA ĐÀO TẠO "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN VÀ SỬA CHỮA CƠ BẢN CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO VÀ CÂN BÀN ĐIỆN TỬ"

 • 08/11/2016 02:11:37

 •  

                               Thực hiện bởi: Nguyễn Khánh Ngân

   

            Nhằm hỗ trợ cho các Tổ chức / Doanh nghiệp sử dụng các loại cân đồng hồ lò xo, cân bàn điện tử có thêm kinh nghiệm trong việc hiệu chuẩn - sửa chữa các loại cân nói trên, ngày 02/11/2016, Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa phối hợp cùng Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cơ bản cân đồng hồ lò xo và cân bàn điện tử” tại hội trường công ty. Ngoài sự tham gia của các học viên, giảng viên tại trung tâm Kỹ Thuật 3 còn có ba cán bộ công ty Nhơn Hòa hỗ trợ hướng dẫn thực hành, hiệu chuẩn, sửa chữa cân đồng hồ lò xo – cân bàn điện tử tại khóa đào tạo.

   
   

  Cán bộ giảng viên đang giới thiệu sơ bộ về cân đồng hồ lò xo

   
   

  Cân được chuẩn bị để các học viên thực hành

   
   

  Anh Lê Ngọc Mai (đầu bàn bên phải) (PGĐ BP Nghiên Cứu phát triển công ty Nhơn
  Hòa) đang hướng dẫn cách viết biên bản cho các học viên

   
   

  Cán bộ hướng dẫn của công ty (áo xanh lá cây) đang hướng dẫn cách hiệu chỉnh,
  sửa chữa cân đồng hồ lò xo

   
   

  Một nhóm khác đang được tìm hiểu về cân bàn điện tử