Cân bàn điện tử 2000 kg
(CBĐT-2000)

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 2166-2015

  Cấp chính xác : III

  Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 14:2009, phù hợp với OIML R76-1:2006

  • Phạm vi đo : 20 kg ÷ 2000 kg

  • Giá trị độ chia : 1000 g

  • Sai số tối đa :  ± 1500 g

  • Hiển thị + Loadcell : 

   - Bộ hiển thị 1 mặt LCD XK3190-A12

   - 4 Loadcell H8C

   - Đơn vị cân: kg

   - Có chức năng đếm

  • Điện áp làm việc :

   - DC6V/4AH Bình Acquy xạc

 Giá bán : Liên hệ với công ty

 

 

 • Kích thước bàn cân D x R x C : (1200 x 1200 x 100) mm

 • Khối lượng đóng gói G.W:  

   - Bộ hiển thị : 3 kg  

   - Bàn cân : 96 kg

 • Kích thước đóng gói D x R x C : 

   - Bộ hiển thị : (310 x 150 x 190) mm  

   - Bàn cân : (1230 x 1230 x 115) mm

 

So sánh với sản phẩm cùng loại

  • Số lượt đang truy cập: 2

  • Tổng số lượt truy cập: 1085006 lượt