Cân bàn điện tử 300 kg
(CBĐT-300)

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 611-2016

 Cấp chính xác : III

 Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 14:2009, phù hợp với OIML R76-1:2006

  • Phạm vi đo : 2 kg ÷ 300 kg

 • Giá trị độ chia : 100 g

 • Sai số tối đa :  ± 150 g

 • Hiển thị + Loadcell : 

   - Bộ hiển thị 2 mặt  LED   XK319O-A28E

   - 1 Loadcell L6F

 • Đơn vị cân: kg

 • Điện áp làm việc : DC6V/4AH Bình Acquy xạc

 Giá bán : Liên hệ với công ty

 

 

 • Kích thước bàn cân D x R x C : (420 x 520 x 100) mm

 • Khối lượng đóng gói G.W :

   - Bộ hiển thị : 2,6 kg

   - Bàn cân : 14 kg

 • Kích thước đóng gói D x R x C :

   - Bộ hiển thị : (380 x 225 x 240) mm

   - Bàn cân : (580 x 500 x 220) mm

 

So sánh với sản phẩm cùng loại

  • Số lượt đang truy cập: 9

  • Tổng số lượt truy cập: 1202149 lượt