Cân bàn điện tử 600 kg
(CBĐT-600)

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 612-2016

 Cấp chính xác : III

 Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 14:2009, phù hợp với OIML R76-1:2006

 • Phạm vi đo : 4 kg ÷ 600 kg

 • Giá trị độ chia : 200 g

 • Sai số tối đa :  ± 300 g

 • Hiển thị + Loadcell : 

   - Bộ hiển thị 2 mặt  LED   XK319O-A28E

   - 1 Loadcell L6F

 • Đơn vị cân: kg

 • Điện áp làm việc : DC6V/4AH Bình Acquy xạc

 Giá bán : Liên hệ với công ty

 

 

 • Kích thước bàn cân D x R x C : (500 x 700 x 150) mm

 • Khối lượng đóng gói G.W :

   - Bộ hiển thị : 2,6 kg

   - Bàn cân : 36,5 kg

 • Kích thước đóng gói D x R x C :

   - Bộ hiển thị : (380 x 225 x 240) mm

   - Bàn cân : (775 x 575 x 230) mm

 

So sánh với sản phẩm cùng loại

  • Số lượt đang truy cập: 9

  • Tổng số lượt truy cập: 1202147 lượt