Cân Treo 12 kg - 1 mặt số

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 019-2010

 Cấp chính xác : IIII

 Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009, phù hợp OIML R76-1:2006

• Có thiết kế lưỡng kim bù trừ nhiệt : -10° C → 40° C

• Phạm vi đo : 500 g – 12 kg

• Giá trị độ chia : 50 g

• Sai số tối đa : ± 75 g

• Sai số tối thiểu : ± 25 g

• Đường kính mặt số 8 inches

• Container 20": 1080 PCS/270 CTNS

Giá bán : Liên hệ với công ty