Cân Treo 150 kg - 1 mặt số

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 023-2010

 Cấp chính xác : IIII

 Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009, phù hợp OIML R76-1:2006

• Phạm vi đo :5 kg – 150 kg

• Giá trị độ chia : 500 g

• Sai số tối đa : ± 750 g

• Sai số tối thiểu : ± 250 g

• Đường kính mặt số 8 inches

• Container 20": 1080 PCS/270 CTNS

Giá bán : Liên hệ với công ty