Kéo Cắt may Chuyên nghiệp cao cấp

Kéo Cắt may Chuyên nghiệp cao cấp
NHK-13TX

 

 

- Lưỡi kéo bằng thép nhíp

- Cán kéo đút thau

- Kích thước: 33 cm

- Sắc bén

- Bền

- Tiện dụng

THƯƠNG HIỆU UY TÍN  -  THE TRUSTED BRAND