Tài liệu sản phẩm cân

 • Tên tài liệu

  Download
 • Giấy chứng nhận 20 năm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

  Download
 • Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

  Download
 • Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

  Download
 • Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2019

  Download
 • Giấy chứng nhận cân ĐHLX Nhơn Hòa sản xuất tại Việt Nam được nhập thị trường Trung Quốc

  Download
 • Khuyến nghị quốc tế OIML R76-1: 2006(E)

  Download
 • Quy trình kiểm định ĐLVN 14:2009

  Download
 • Quy trình Kiểm định ĐLVN 30: 2019

  Download
 • Quyết định chỉ định Công ty Cân Nhơn Hòa kiểm định phương tiện đo

  Download
 • Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

  Download
 • QĐ PDM Cân ĐHLX Treo 1MS (4-8-10-12-15-20-30-150) kg

  Download
 • QĐ PDM Cân ĐHLX (Cân Trẻ Sơ Sinh) 20 kg

  Download
 • QĐ PDM Cân ĐHLX 150 kg

  Download
 • QĐ PDM Cân ĐHLX 120 kg

  Download
 • QĐ PDM Cân ĐHLX (0,5-1-2-4-5-8-10-12-15-20-30-60-100) kg

  Download
 • QĐ PDM Cân Bàn Điện Tử (1000-2000-3000) kg

  Download
 • QĐ PDM Cân Bàn Điện tử (300-600) kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân bàn Điện tử Nhơn Hòa (1-2-3) tấn

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân bàn Điện tử Nhơn Hòa (300-600) kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 1 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 2 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 4 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 5 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 10 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 12 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 15 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 20 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 30 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 60 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 100 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 120 kg 11 inches

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 150 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân nhựa Nhơn Hòa 2 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân nhựa Nhơn Hòa 500 g

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Sức khỏe 120 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân trẻ sơ sinh Nhơn Hòa 20 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 4 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 8 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 10 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 12 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 15 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 20 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 30 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân treo Nhơn Hòa 150 kg

  Download
 • Hướng dẫn sử dụng Cân Nhơn Hòa 120 kg 12 inches

  Download
Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa -514-516-518 QL 13, P.HBP, TP.TĐ, TP.HCM- ĐT:84-28.37269964 - GCNĐKDN:0301473105 do sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/09/1998
 • Số lượt đang truy cập: 3

 • Tổng số lượt truy cập: 2047170 lượt