Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

NHƠN HÒA TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC ISO CHO NHÂN VIÊN
  • dunga@nhonhoa.vn
  • 17/04/2021
  • 1880

Ngày 9/4-10/4 và 13/4-14/4 vừa qua, Công ty Cân Nhơn Hòa phối hợp cùng với Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (Trung Tâm 3), tổ chức khóa đào tạo cập nhật và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2017, và khóa đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Khóa học do các giảng viên Trương Thị Minh Tâm và Quách Khoa Duy thuộc trung tâm 3 trực tiếp hướng dẫn.

 

                                              

                                              

 

          Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu để các phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống quản lý. Đồng thời còn là chuẩn mực để các phòng thí nghiệm được công nhận và có thẩm quyền về mặt kỹ thuật.

 

                                              

 

          Khóa hướng dẫn được tổ chức vào 2 ngày, với sự tham gia của các thành viên chính trong ban ISO, các giám đốc, phó giám đốc xưởng và đội ngũ kỹ sư thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển.

 

          Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu để thiết lập một hệ thống quản lý, và giúp cho hệ thống của tổ chức không bị chệch khỏi kết quả được hoạch định.

 

          Khóa học tuy ngắn ngủi nhưng có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ quản lý được đề cử phụ trách công tác ISO tại các phòng ban như bộ phận Hành Chánh Quản Trị Nhân Sự, bộ phận Kế Hoạch Vật Tư, bộ phận Kinh Doanh, bộ phận Tiếp Thị, bộ phận Công Nghệ Thiết Bị đến các Xưởng Sản Xuất.

 

          Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên, các học viên được phân nhóm thảo luận và trình bày cácý tưởng của mình, góp phần làm cho buổi học thêm sôi nổi, năng động và dễ tiếp thu. Qua đó giúp các học viên trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để hoàn thành tốt công tác của mình

 

          Với sự cộng tác từ Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3, công ty cân Nhơn Hòa xin gửi lời chân thành cảm ơn đến giảng viên Trương Thị Minh Tâm và Quách Khoa Duy. Hy vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ làm tiền đề cho Nhơn Hòa tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ để đảm bảo các nhu cầu của khách hàng được đáp ứng như mong muốn.

 

                                                 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Tags:TOP

NHƠN HÒA SCALE

CLOSE