Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bạc Liêu

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bạc Liêu

Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bạc Liêu

  • 04 Lê Văn Duyệt , Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

    Điện thoại: 0291 3821202

    Fax: 0291 3821202TOP

NHƠN HÒA SCALE