Khu vực phím tắt nội dung
Phím tắt vào menu chính
Đi đến văn bản

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện liên quan đến Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024
  • mai@nhonhoa.vn
  • 07/05/2024
  • 115

        Vừa qua, Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Khối thi đua 26 đã diễn ra tại Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa với sự góp mặt của đại diễn Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối.

Đại biểu các doanh nghiệp trong Khối đang thảo luận tại Hội nghị

 

        Mục đích hoạt động của Khối thi đua 26

        Khối thi đua 26 được thành lập nhằm mục đích tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Thành ủy đề ra.

        Giúp các đơn vị trong Khối xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và định hướng tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua theo quy định của Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố yêu cầu.

 

Đại biểu các doanh nghiệp trong Khối đang thảo luận tại Hội nghị

 

        Thông qua các hoạt động của khối thi đua để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện; đồng thời trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, sản xuất, kinh doanh giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

 

Đại biểu các doanh nghiệp trong Khối đang thảo luận tại Hội nghị

 

        Thực hiện việc chấm điểm, đánh giá thi đua đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng; tôn vinh, khen thưởng các đơn vị trong khối đạt thành tích xuất sắc và bầu chọn đơn vị dẫn đầu khối thi đua để đề nghị UBND TP. HCM khen thưởng, tặng cờ thi đua.

        Các nội dung đã thông qua tại Hội nghị

        Tại Hội nghị đã thông qua một số nội dung như sau:

        1. Quy chế và Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua 26 - năm 2024 và lấy ý kiến đóng góp của Hội nghị.

        2. Nội dung Bản ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua 26 - năm 2024.

        3. Hội nghị thảo luận về thang điểm thi đua

 

Đại diện các doanh nghiệp trong Khối thi đua ký kết bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2024

 

Đại biểu các doanh nghiệp trong Khối thi đua 26 tham dự tại Hội nghị

 

        Thông qua Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Khối thi đua 26, các đơn vị trong Khối có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi thông tin về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tổng hợp các ý kiến đóng góp, triển khai chỉ đạo, thống nhất các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của cụm. Từ đó, phát huy sức mạnh tập thể để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tags: Nhơn Hòa | Cân Nhơn Hòa | Hội nghị Ký kết giao ước thi đua

Chọn khu vực dưới đây để được chuyển đến Trung tâm bảo hành.

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

CLOSETOP

NHƠN HÒA SCALE